TERMS AND CONDITIONS OF KONESERVODKA.PL

§1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 prawa telekomunikacyjnego.
Podmiotem prowadzącym serwis www.koneservodka.pl jest Warszzawska Wytwórnia Wódek Koneser
Regulamin określa warunki i zasady korzystania z witryny www.koneservodkavodka.pl, w tym warunki usługi zamawiania/rezerwowania wyrobów oferowanych przez Warsawską Wytwórnię Wódek Koneser i ewentualnych Partnerów.
Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika witryny www.koneservodka.pl.
Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z witryny www.koneservodka.pl oraz świadczonych na niej usług.

§2 Definicje
Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO.
Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser – OPERATOR STRONY WWW
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.koneservodka.pl
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).
Serwis – witryna internetowa pod adresem www.koneservodka.pl, której operatorem jest koneservodka Software Sp. z o.o., świadcząca dla Partnerów usługę marketplace, umożliwiającą zalogowanym użytkownikom zamawiania/rezerwowania wyrobów alkoholowych, oferowanych przez Partnerówkoneservodka Software Sp. z o.o.
Producent – Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser jako podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż detaliczną lub hurtową artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych, napojów alkoholowych na podstawie aktualnego i ważnego zezwoleniawydanego przez stosowny organ państwowy do tego upoważniony, korzystający w Serwisie z usługi marketplace, za pośrednictwem której prezentuje Użytkownikom informacje na temat swoich produktów.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).).
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna albo osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu.

§3 Zasady korzystania z Serwisu
Serwis funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla pełnoletnich Użytkowników sieci Internet.
Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz wiąże się ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1.
Serwis jest prezentacją firmy Warszawska Wytwórnia Wodek Koneser oraz bazą danych o alkoholach rodukowanych przez Warszawską Wytwórnię Wódek Koneser dostępnych na rynku polskim. Misją serwisu jest skatalogowanie wszystkich alkoholi, aby Użytkownik mógł w jak najkrótszym czasie uzyskać informację o dostępnosci produktu i ewentualne dokonanie jego zakupu.

§4 Prawa i obowiązki Użytkownika
Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
Zabronione jest w szczególności:
podawanie w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych;
rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie;
naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser oraz jej partnerów, pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich;
dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu Serwisu, używanie lub umieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

§5 Wymagania techniczne i pliki cookies
Dla Korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
Strona wykorzystuje pliki cookies, tj. informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie oraz innym urządzeniu mobilnym Użytkownika.) Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie i aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Apple Safari

§6 Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu
Warszawska Wytwórnia Wodek Koneser świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
rejestracja Użytkownika w Serwisie;
bezpłatna subskrypcja newslettera;
odnalezienie specjalistycznego sklepu Producenta lub podmiotów współpracujących z Warszawską Wytwórnią Wódek Koneser;
złożenia w imieniu Użytkownika zamówienia/rezerwacji na produkty znajdujące się w ofercie Producenta.
Z usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 mogą skorzystać zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani Użytkownicy Serwisu.

§7 Usługa rejestracji użytkownika w Serwisie oraz Newsletter
Rejestracja w Serwisie wymaga podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, ustalenia hasła oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
W trakcie rejestracji Użytkownik może zapisać się do bezpłatnego Newslettera. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest na każdym etapie korzystania z usługi. Zgłoszenia dotyczące rezygnacji z Newslettera należy kierować na adres mailowy:biuro@koneservodka.pl

§8 Lokalizacja sklepu Producenta
Wytwórnia Wódek Koneser świadczy usługę znalezienia najbliższego sklepu z alkoholami własnej produkcji w sieci koneservodka.pl za pośrednictwem wtyczek Google Maps i Ultimate Maps umieszczonej na stronach Serwisu. Dane wprowadzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z usługi, o której mowa w ust. 1, nie są wykorzystywane przez Wytwórnię Wódek Koneser, a za ich ewentualne przetwarzanie odpowiadają firmy Google i Microsoft – właściciel serwisu Bing.com. Regulamin Google Maps i Ultimate Maps dostępny jest w prawym dolnym rogu mapy umieszczonnej na stronie kontaktowej Serwisu.

§9 Marketplace – rezerwacja/zamawiania produktów Producenta
Usługa marketplace świadczona w Serwisie przez Warszawską Wytwórnię Wódek Koneser polega na wymianie informacji między Producentem a Użytkownikiem Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapoznać się z ofertą Partnera, złożyć zamówienie lub zarezerwować konkretny produkt, wybrać miejsce odbioru, preferowaną formę płatności, a te informacje Wytwórnia Wódek Koneser przekazuje swemu działowi handlowemu w celu realizacji zamówienia.
Użytkownik akceptuje, że informacje dotyczące cen oraz opisy produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Za ich treść, o ile nie narusza ona powszechnie obowiązujących przepisów, odpowiada Producent. Ponadto zdjęcia produktów zamieszczonych w Serwisie mogą odbiegać od rzeczywistości w związku ze zmianą rocznika wyrobów alkoholowych, konkretnej serii oraz zmian wprowadzanych przez Producenta.
Złożenia zamówienia/rezerwacji na produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu przez Producenta jest nieodpłatne.
Złożenie zamówienia/rezerwacji w Serwisie na konkretny produkt polega na wybraniu opcji “dodaj do koszyka”. Użytkownik może następnie rezerwować kolejne produkty lub zadecydować o przejściu do etapu finalizacji zamówienia/rezerwacji, wybierając opcję “Realizuj zamówienie”.
Finalizacji zamówienia/rezerwacji w trybie “gość” Użytkownik dokonuje poprzez podanie swoich danych: imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, a następnie wybiera opcję odbioru/dostawy oraz preferowaną formę płatności za produkt. Całość potwierdza akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyborem opcji “Realizuj”.
Wybór opcji “Realizuj” oznacza wysłanie do Producenta informacji o zainteresowaniu danym produktem za pośrednictwem Serwisu koneservodka
Informacje o potwierdzeniu finalizacji zamówienia/rezerwacji oraz pozostałe szczegóły dotyczące odbioru/dostawy/płatności za produkty Producenta, Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji w Serwisie, rezerwacji lub złożenia zamówienia.
Umowy sprzedaży dotyczące zarezerwowanych/zamówionych produktów zawierane są bezpośrednio przez Użytkownika z Producentem.
Miejscem zawarcia umowy z Producentem w wyniku skorzystania przez Użytkownika z usługi rezerwacji/zamówienia jest adres punktu sprzedaży alkoholu wymieniony w zezwoleniu Producenta i wybranym przez Użytkownika.
Wydanie zarezerwowanych i opłaconych produktów za pośrednictwem Serwisu ma miejsce w siedzibie Producenta pod adresem zdefiniowanym w ust. 8. Produkty należy odebrać osobiście w siedzibie lub za posrednictwem doostawcy.
W odniesieniu do Danych osobowych, podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser pełni funkcję Administratora. Danymi takimi mogą być dane zawarte przy składaniu zamówienia/rezerwacji, tj. procedury opisanej w §6, 7, 8 i 9 Regulaminu.

§10 Administrowanie danymi
Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz wPolityce prywatności, dostępnej pod adresem: http://koneservodka.pl/info/11-polityka-prywatnosci

§11 Kontakt i Reklamacje
Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Serwisu. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Serwisu na adres: biuro@koneservodka.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem http://koneservodka.pl/kontakt
Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez koneservodka Software Sp. z o.o. odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Wytwórnia Wódek Koneser udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.
Wszelkie reklamacje wykraczające poza zakres funkcjonowania Serwisu należy kierować bezpośrednio do Producenta.

§12 Odpowiedzialność
Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Serwisu ze względu na jej modernizację.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności witryny spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser

§13 Zmiana Regulaminu
Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu w Serwisie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym w Serwisie.
Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie pod adresem http://koneservodka.pl/info/5-regulamin

§14 Postanowienia końcowe
Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz RODO.